ENGLISH

Az Első Magyar Szivarklub egy zárt közösség. Azért zárt, hogy megvédje értékeit. A legfőbb értéke a tagok, akik egy olyan közösséget formálnak, melynek céljai idealisztikusak, így sérülékenyek. A klubba bekerülni csak valamelyik tag meghívásával lehet, de önmagában ez nem elegendő. A tagjelöltnek bizonyítania kell, hogy osztja a tagság értékrendjét és végül a felvételéről a tagok döntenek – nagy szigorral.

A két kifejezés, mely leginkább jellemzi a klubot a stílus és a gentlemen’s agreement. A tagok tanulják és élik a stílusos élet elemeit, finomságait, melyek megadják a mindennapjaink fűszerét, zamatát.

A mai Magyarországon, másfél évtizeddel a rendszerváltás után még csak vágyjuk az érett nyugati társadalmak kultúrált életvitelét – és itt leginkább arra gondolok, hogy mi van a fejekben. Az Első Magyar Szivarklub tagsága olyan urakból áll, akik tanulva egymástól és a meghívott előadóktól, a mindennapjaik szerves részéve teszik azokat a sokszor észrevétlen finomságokat, melyek valakit úriemberré tesznek a szó klasszikus értelmében.

Persze alapvető elvárás, hogy ismerjük a szivarokat és a szivarozás művészetét, amely közös többszörösként összeköt mindannyiunkat, és mint egy kifinomult, sok hagyománnyal rendelkező szertartás leginkább szimbolizálja törekvéseinket. Ezen túl azonban fontosnak tartjuk a stílusos öltözködés, elegancia ismeretét, és nem hiányozhat a borok, a párlatok, a választékosan összeállított ételek, és a társasági viselkedés szabályainak ismerete sem.

Az Első Magyar Szivarklub tagjának lenni megtiszteltetés, felelősség és lehetőség. Akárhogy is, de példaképek vagyunk, egy olyan közösség tagjaiként, amely igazi emberi és társadalmi értékeket képvisel, fejleszt és ápol. Ez egyik legfontosabb, az adott szó hatalma. Így a klub egy gazdasági közösségként is működik, mely megadja a tagoknak azt a biztonságot, hogy tudjuk: egymásban bízhatunk.

A klub elnökeként fontosnak tartom ezen értékek képviseletét, a példamutatást és bízom benne, hogy Magyarországon minél több hozzánk hasonló szervezet jön létre – ez az út vezet Európába.

2006. november 26.

Dr. Horváth Béla
elnök